Internethistorie illustration

Netstedet internethistorie.dk samler informationer om internettets historie. Hovedvægten ligger på det danske web. Kvalitet er prioriteret frem for kvantitet, dvs. de oplysninger, der findes på netstedet, er fundet brugbare i arbejdet med internethistorie.

Internetstatistik

Denne side indeholder en fortegnelse over historisk internetstatistik, herunder links til ældre udgaver af den pågældende statistik, sådan som den forefindes i det amerikanske internetarkiv The Internet Archive. Det er muligt at indsnævre materialet, alt efter om man søger statistik om et (eller flere) bestemt(e) årstal, et bestemt geografisk område, eller statistik om henholdsvis brugere, producenter og teknik.


Litteratur

Denne side indeholder henvisninger til litteratur om internethistorie, primært akademiske bøger og artikler.


Ressourcer

Denne side indeholder henvisninger til en bred vifte af ressourcer om internethistorie, som ikke er akademiske bøger og tidsskrifter.


Kilder

Denne side indeholder en fortegnelse over væsentlige internethistoriske kilder, eksempelvis originaldokumenter, som på et tidspunkt har spillet en rolle i internettets udvikling.